Khách hàng Mỹ mua bốn máy phun cát

Thứ tự thứ 12 của tháng s : Khách hàng Mỹ mua bốn máy phun cát s


Vào ngày 12 tháng 5, khách hàng Mỹ đã đến thăm nhà máy của chúng tôi và thảo luận về cấu hình chi tiết và hiệu quả làm việc của máy theo nhu cầu của khách hàng.


Bắn nổ   máy đã được hiển thị trên trang web. Kinh nghiệm của khách hàng là rất thỏa đáng.


Khách hàng của khách hàng

Sự hài lòng của dây chuyền sản xuất và sản phẩm của chúng tôi được thiết kế. Đưa ra một mức độ đánh giá cao. Theo nhu cầu của khách hàng, công ty đề nghị với khách hàng :

1. Hook bắn máy nổ
2. Roller bắn máy nổ
3. Phòng phun cát
4. Crawler bắn máy nổ

Những máy này có thể làm sạch các vật đúc nhỏ, bể lớn, kết cấu thép kênh, tấm thép, vv

AA2508E0DB87B784DCA935582F9C9A5F.jpg