Đặc điểm kỹ thuật cho các hoạt động chung của CNC dập lỗ

Nói chung thực hành là:
1, trước khi sử dụng CNC dập lỗ, sẽ định kiến an ninh hoặc các đối tượng ra khỏi workspace.
2, đóng van máy nén khí, mở cung cấp năng lượng máy nén khí.
3, làm sạch bảng, mở ra sau khi sức mạnh chính, xem nếu máy trống chạy ngoại lệ tình trạng, kiểm tra áp lực máy.
4, làm cho các đầu vào chương trình bề mặt và sẵn sàng công cụ cần thiết để xác nhận hình ảnh này.
5, khi chuẩn bị công cụ 1) để lựa chọn kích thước công cụ thích hợp nhất. 2) chỉnh sửa khuôn. 3) xác nhận giải phóng mặt bằng. 4) trên đo chiều dài chế độ, quyết định cài đặt vị trí. 5) xác định độ dày nấm mốc thấp hơn. 6) để chọn các vành đai trung gian chính xác. 7) chọn thích hợp vũ nữ thoát y.