Phun làm sạch máy móc ngành công nghiệp báo cáo

Toàn cầu nồng độ cao trong phun làm sạch máy tiêu thụ. Trong 2010, thế giới đã bắn máy phun tiêu thụ giá trị tiêu thụ trong tám đầu tiên và bắn máy phun làm sạch trong sản xuất của thế giới 3-/ 4, và bắn ba hàng đầu nổ máy tiêu thụ và gần như bắn nổ máy đầu ra của một nửa thế giới.
Bắt đầu từ năm 2003, vì sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất thiết bị, phun làm sạch máy nhu cầu tại Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Trong năm 2010, bắn thổi máy tiêu thụ ở Trung Quốc chiếm bắn máy thổi kim loại làm việc 20% tổng sản lượng của thế giới, như nhu cầu của thế giới vĩ đại nhất bắn phá nổ máy.