Máy phun

Phun làm sạch máy sử dụng chính là như sau:
① phun máy một phần bề mặt nén căng thẳng có thể cải thiện khả năng mệt mỏi sức mạnh và sức đề kháng để nhấn mạnh sự ăn mòn;
② Máy phun để sửa chữa các biến dạng của các bộ phận mỏng-tường;
③ bắn nổ công nghệ máy thay vì lạnh và nóng tạo thành, chế biến phần lớn tường mỏng nhôm có thể không chỉ tránh phần của bề mặt căng thẳng còn sót lại và nén căng thẳng có thể được thu được là tốt cho các bộ phận. Nên chú ý đến là: phun làm sạch máy xử lý phần nhiệt độ không phải là quá cao, hoặc nén căng thẳng sẽ tự động biến mất ở nhiệt độ cao, do đó làm mất hiệu quả mong muốn. Họ sử dụng nhiệt độ lên đến các bộ phận của vật liệu được sử dụng cho các bộ phận thép chung về 260-290 ℃, nhôm bộ phận duy nhất 170 ℃.