Khách hàng Mỹ đến thăm nhà máy Thanh Đảo Puhua và hợp tác với máy phun cát

Tháng 1 năm ngoái, khách hàng Mỹ của chúng tôi đến thăm công ty của chúng tôi, ông rất quan tâm đến máy phun cát của chúng tôi, bao gồm máy phun cát Q3210, máy phun nổ kiểu móc Q3710 và máy phun nổ băng tải Q6925. Kỹ sư của chúng tôi giới thiệu thông tin chi tiết về công ty và thiết bị của chúng tôi, thảo luận công nghệ và giá cả với khách hàng, khách hàng nói với chúng tôi rằng ông rất hài lòng với thiết kế và gia công của chúng tôi và thực sự ông đã đến thăm đại lý của chúng tôi ở Houston để kiểm tra thiết bị của chúng tôi trước khi đến Trung Quốc .

 

Ngày 26 tháng 3 khách hàng liên hệ với doanh số bán hàng của chúng tôi để ký hợp đồng của ba bộ bắn máy nổ, tổng số tiền hợp đồng là khoảng USD110, 000. hôm nay chúng tôi đã nhận khoản tiền gửi.

 

Good Job, nhân viên Puhua!