Làm thế nào tôi có thể cải thiện Punch chết cuộc sống

Độ chính xác dán tem chết nấm mốc độ bền, sản xuất thực tế, kim loại dập sản phẩm, thương hiệu nhiều cuộc sống chết lâu hơn. Cải thiện các chết cuộc sống là một vấn đề toàn diện, thêm vào bên phải để chọn một vật liệu mốc, nhưng nên cũng được trong khuôn mẫu thiết kế và sản xuất, điều kiện làm việc, ảnh hưởng của thuộc tính tài liệu khuôn mẫu, ảnh hưởng đến quá trình của nấm mốc sản xuất thiết kế, tác dụng của tẩy trống giải phóng mặt bằng, đã chết khi sử dụng dầu bôi trơn và chính xác dán tem thiết bị hoàn toàn được cải thiện và nâng cao. Giải thích tại đây JinZhiDe hệ thống cơ khí, phương pháp chính của nâng cao độ chính xác dập chết cuộc sống:
1, giảm tải bên ngoài tác dụng trong dán tem chết
Vật liệu, quy trình sản xuất, từ các thiết kế preform cú đấm, xử lý tối ưu hóa hệ thống bôi trơn, độ chính xác dập khuôn hình dạng và vân vân.
2, tăng sức mạnh cú đấm