Thu thập thông tin-loại phun máy nổ máy công trình

Thêm các số lượng được chỉ định của các hiện vật trong nhà, bắt đầu máy, ném thuốc được hình thành chùm ném đạn ở tốc độ cao, chống lại các phôi đồng đều trên bề mặt, để đạt được mục đích làm sạch, tăng cường. Ném đạn và cát vào Palăng, kéo để tách riêng biệt. Bụi từ các bộ lọc hút fan hâm mộ bộ lọc làm sạch không khí vào khí quyển, vải túi bụi bởi cơ khí rung động vào bụi trên dưới cùng của hộp hút bụi, người dùng có thể theo định kỳ rõ ràng cát chất thải từ ra từ ống chất thải, người dùng có thể tái sử dụng. Cát một hỗn hợp làm bằng ống trở lại trở lại vào phòng, tách, và sau đó trở lại để một cửa khẩu sạch vào ném đạn từ điện từ thuốc ném công việc miếng.