CNC Profile Máy tự động Punching, Một anh hùng quan trọng của ngành công nghiệp chế biến hiện đại!


t01db148c85a7a476b6.jpg1923215712.jpg

Thanh Đảo Puhua Heavy Machinery Co, Ltd CNC hồ sơ tự động khoan máy là một loại mới của thiết bị chế biến tự động, có thể được trong các vật liệu khác nhau của ống vuông, ống, hình ống xử lý một nửa lỗ hoặc lỗ đầy đủ, thông qua việc thay thế khuôn cũng có thể được xử lý Một loạt các chi tiết kỹ thuật khác nhau và hình dạng của khẩu độ, có thể được chế biến hàng rào, hoa cửa, kệ và ống khác, sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế biến hiện đại.

Thanh Đảo Puhua Heavy Machinery Co, Ltd CNC hồ sơ tự động khoan máy bởi số lượng lớn các nhà sản xuất của Lai-Lai, nên được quy cho các đặc tính hiệu suất tuyệt vời của nó.


Thứ nhất, đa chức năng. Thanh Đảo Puhua Heavy Machinery Co, Ltd CNC hồ sơ tự động khoan máy có thể được bất kỳ kích thước, bất kỳ vật liệu trên đường ống tạo thành một số hình dạng tùy ý của lỗ, bức tường đường ống có thể được bất kỳ độ dày, lỗ trung tâm khoảng cách có thể được điều chỉnh.

Thứ hai, độ chính xác cao. Máy khoan được điều khiển bởi chương trình lập trình CNC trung tâm gia công, và lỗ được gia công bằng phẳng và khoảng cách trung tâm là chính xác.

Thứ ba, dễ vận hành. Toàn bộ máy thông qua điều khiển vi máy tính, dễ học.

Thứ tư, cực kỳ hiệu quả. Các thiết bị trong thời gian đơn vị để đáp ứng yêu cầu của một số lượng lớn các lỗ, hiệu quả cao hơn nhiều so với cú đấm truyền thống.

Thứ năm, chi phí thấp. CNC hồ sơ tự động khoan máy cắt công cụ với tiêu thụ năng lượng thấp, hoạt động tự động tiết kiệm nhiều nhân lực, chi phí chế biến ống giảm đáng kể.


Thanh Đảo Puhua nặng Machinery Co, Ltd CNC hồ sơ tự động khoan máy là một trong những ngành công nghiệp tiên tiến tự động đục lỗ thiết bị, chức năng, độ chính xác cao, chi phí thấp, cho việc xử lý ống đã mang lại sự tiện lợi lớn, trên thực tế, hiện đại Một đóng góp quan trọng để công nghiệp chế biến.