Lựa chọn công nghệ phun bắn thiết bị

Như chúng ta đều biết, vụ nổ làm sạch thiết bị đã được ban đầu được định nghĩa là đúc máy móc thiết bị, sử dụng rộng rãi cho bề mặt roughening, Burr, mờ dần ánh sáng, tiếp xúc với vật liệu kết cấu và tăng cường một số công việc. Quy trình cần thiết để đạt được hiệu quả và hiệu quả của xử lý bề mặt, các lựa chọn là đặc biệt quan trọng.
Đúc nhà sản xuất như thế nào chọn ném thuốc thiết bị dọn dẹp, ngoại trừ để xem xét nhà sản xuất của công nhân điều kiện và vật liệu zhiwai, chọn chuyên nghiệp của ném thuốc nhà sản xuất máy dọn dẹp.