Thuốc lá trong Henan phát minh thanh máy ép

Thuốc lá trực tuyến trang web thông báo ngày 11 tháng 11 năm 2015, theo văn phòng quốc gia tài sản trí tuệ, nhà nước sở hữu văn phòng mở một bằng sáng chế Henan của sáng chế trong công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thuốc lá: một máy lọc.
Sáng chế liên quan đến một bộ lọc Rod máy, bao gồm phát hiện khói với tạo thành giấy của truyền đạt tốc độ tốc độ cảm biến và thiết bị cao su, cao su thiết bị bao gồm các thiết lập song song của chi nhánh mất cao su đầu tiên và thứ hai mất cao su chi nhánh, loạt đường hỗ trợ bị mất cao su đầu tiên đã chuyển đổi Van, hỗ trợ road Series anime thứ hai có keo cho máy bơm vật liệu; cho thiết bị cao su cũng bao gồm điều khiển và động cơ, các bộ điều khiển lấy mẫu bộ cảm biến tốc độ kết nối, kiểm soát động cơ kết nối, động cơ và dán cho vật liệu bơm cơ khí ổ đĩa kết nối.