Chất lượng cao trộn: sự tin tưởng lựa chọn

Cát là cát mỗi thành phần trong hỗn hợp, và các lớp phủ bám dính trên mặt cát thiết bị có hiệu quả. Máy trộn (sandmixer) bằng cách sử dụng con lăn với chuyển động tương đối của một cán chảo, đặt giữa các tài liệu hai bởi cán và hành động của nghiền vật liệu trộn máy nghiền vật liệu và vật liệu mài. Là sản xuất gạch, cát-vôi gạch, bê tông, gạch, gạch chịu lửa, nghiền và trộn với bay tro, xỉ lò hơi, xỉ đuôi và công nghiệp thải xỉ như là thiết bị lý tưởng cho làm gạch nguyên vật liệu.