Khô loại sơn phòng

Nói chuyện ngay
Chi tiết sản phẩm

Tính năng sản phẩm:
Lá bài tập cho công việc sơn, nó có thể cung cấp sạch gió phù hợp với điều kiện quá trình sơn, bảo lãnh vi tích cực áp môi trường, nó cũng là thiết bị quan trọng đáp ứng yêu cầu của nhân viên bảo vệ và bảo vệ môi trường thông qua phun sương mờ điều trị. Chúng tôi có thể thiết kế các máy móc Phi tiêu chuẩn theo kích thước phôi, môi trường chương trình và nhà máy sản xuất, loại phổ biến bao gồm: ướt nước máy Sơn Phòng, ướt venturi vẽ tranh Phòng, ướt bức màn sơn Phòng, khô sơn phòng.

Phần chính

1. phun buồng

2. phun phòng cơ thể

3. Hệ thống ống xả

4. máy lượng hệ thống

5 máy hệ thống lọc

6. Sơn sương mù hệ thống lọc

7. xe tăng hấp phụ dung môi hữu cơ

8. bảo mật hệ thống báo động phát hiện

9. điện xe đẩy

10. ba chiều nâng nền tảng

11. Hệ thống chiếu sáng

12. Hệ thống điều khiển

Yêu cầu thông tin